Prezantimi i projektit në Arta

Njoftim për shtyp

 

Prezantimi i projektit IT Culture nga Bashkia Grevena në një seminar edukativ të Dhomës së Artës.

 

Të shtunën në datën 30-11-2019 u bë prezantimi i projektit IT CULTURE (www.it-culture.eu) i programit ndërkufitar evropian ndërkufitar INTERREG GREECE ALBANIA 2014-2020 nga Bashkia Grevena me ftesë së Dhomës së Artës, e përfaqësuar nga Nënkryetari i Bashkisë z. Christos Trigoni dhe Project Coordinator Znj. Ntina Antoniou.

Projekti në zhvillim ka të bëjë me aktivitete për shfrytëzimin turistik të kulturës nëpëmjet aplikacioneve moderne elektronike. Buxheti i aprovuar i Bashkisë për këtë projekt, i financuar nga Marrëveshja e Partneritetit 2014-2020, arrin shumën prej 300,000 € dhe ndër të tjera, do të disponohet për studime muzeologjike, furnizimin me ekrane dixhitale, aplikacioneve dixhitale për kompjuterë, tablets dhe smartphone, si dhe hapjen e rrugëve kulturore.

 

Nëpërmjet IT Culture Bashkia Grevena synon (a) të krijojë dy muze kryesorë për Grevena, një muze Arkeologjik (Mulli Mpousiou) dhe një Folklorik (truall dhuruar nga familja Stergiadis), dhe b) të promovojë kulturën si një shtytës kryesor të zhvillimit turizmit të vendit.

 

Në këtë aktivitet morën pjesë zyrtarë të zgjedhur, zyrtarë të pushtetit vendor, përfaqësues të institucioneve dhe kompanive të zhvillimit të rajonit të Epirit, me të cilin u zhvillua një dialog i frytshëm dhe i thelluar, duke përfshirë shkëmbimin e pikëpamjeve, përvojave dhe praktikave më të mira për çështje të stimulimit të sipërmarrjes, inovacionit dhe zhvillimit në ndërthurrje të drejtpërdrejtë me aktivitete dhe projekte që promovojnë trashëgiminë kulturore.

Zyra e Shtypit e Kryetarit të Bashkisë Grevena

Read More

2nd Partner Meeting Invitation

FTESË

Dëshirojmë t’ju ftojmë të merrni pjesë në Takimin e 2-të të Partnerëve për «IT-Culture Zhvillimi dhe Promovimi i Destinacioneve Kulturore Turistike Nëpërmjet Mjeteve Multimediale» midis Shqipërisë dhe Greqisë, i cili do të realizohet më 29 korrik 2019, në Bashkinë e Pustecit, Shqipëri.

Ky Takim i Partnerëve ka të bëjë me Paketat e Punës së Kontratës dhe me Dërgesat (Deliverables) e Aktiviteteve.

Bashkëngjitur do të gjeni Axhendën e Takimit të Partnerëve.

Shpresojmë që të keni mundësinë ta pranoni këtë ftesë dhe t’ju mirëpresim si pjesëmarrës.

 

Me respekt

Andon Jani

Nënkryetari i Bashkisë Pustec

Takimi i dytë i Partnerëve IT-CULTURE do të realizohet në:

Pustec, Shqipëri

 

Strukturat akomoduese të sugjeruara: (Ju lutemi bëni rezervimet tuaja)

Lista e Pjesëmarrësve

LB. Bashkia Grevena, Greqi
Konstantina Andoniu

 

LB2. Bashkia Pustec, Shqipëri
Ilia Themelko
Dorina Germenji

 

PB3. Anti Cracker Shield Albania, Korçë, Shqipëri
Thanas Dimco
Vasiona Koco
Madalina Kallanxhi
Fjoralba Prifti
Programi
14:00-14:15 Regjistrimi
14:15-14:30 Prezantimi i Pjesëmarrësve
14:30-15:30 Drekë
Folës Thanas Dimco
15:30-15:45 Përshëndetje mirëseardhjeje nga përfaqësuesi i Bashkisë së Pustecit
15:45-16:15 IT-Culture: Aktivitetet e projektit LB
Kostantina Antoniu
Pushim për kafe gjatë një takimi
16:15-17:00 Prezantimi i Aktiviteteve dhe Dërgesave LB
Konstantina Antoniu
17:00-17:30 Prezantimi i Aktiviteteve dhe Dërgesave PB2
Dorina Germenji
17:30-18:00 Prezantimi i Aktiviteteve dhe Dërgesave PB3
Vasiona Koco
18:00-19:00 Pyetje dhe Diskutim
Përfundimi i Takimit
20:00 Darkë
Read More
Skip to content