FTESË

Dëshirojmë t’ju ftojmë të merrni pjesë në Takimin e 2-të të Partnerëve për «IT-Culture Zhvillimi dhe Promovimi i Destinacioneve Kulturore Turistike Nëpërmjet Mjeteve Multimediale» midis Shqipërisë dhe Greqisë, i cili do të realizohet më 29 korrik 2019, në Bashkinë e Pustecit, Shqipëri.

Ky Takim i Partnerëve ka të bëjë me Paketat e Punës së Kontratës dhe me Dërgesat (Deliverables) e Aktiviteteve.

Bashkëngjitur do të gjeni Axhendën e Takimit të Partnerëve.

Shpresojmë që të keni mundësinë ta pranoni këtë ftesë dhe t’ju mirëpresim si pjesëmarrës.

 

Me respekt

Andon Jani

Nënkryetari i Bashkisë Pustec

Takimi i dytë i Partnerëve IT-CULTURE do të realizohet në:

Pustec, Shqipëri

 

Strukturat akomoduese të sugjeruara: (Ju lutemi bëni rezervimet tuaja)

Lista e Pjesëmarrësve

LB. Bashkia Grevena, Greqi
Konstantina Andoniu

 

LB2. Bashkia Pustec, Shqipëri
Ilia Themelko
Dorina Germenji

 

PB3. Anti Cracker Shield Albania, Korçë, Shqipëri
Thanas Dimco
Vasiona Koco
Madalina Kallanxhi
Fjoralba Prifti
Programi
14:00-14:15 Regjistrimi
14:15-14:30 Prezantimi i Pjesëmarrësve
14:30-15:30 Drekë
Folës Thanas Dimco
15:30-15:45 Përshëndetje mirëseardhjeje nga përfaqësuesi i Bashkisë së Pustecit
15:45-16:15 IT-Culture: Aktivitetet e projektit LB
Kostantina Antoniu
Pushim për kafe gjatë një takimi
16:15-17:00 Prezantimi i Aktiviteteve dhe Dërgesave LB
Konstantina Antoniu
17:00-17:30 Prezantimi i Aktiviteteve dhe Dërgesave PB2
Dorina Germenji
17:30-18:00 Prezantimi i Aktiviteteve dhe Dërgesave PB3
Vasiona Koco
18:00-19:00 Pyetje dhe Diskutim
Përfundimi i Takimit
20:00 Darkë