ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να παρακολουθήσετε τη 2η  Συνάντηση των Εταίρων για το “IT-Culture Ανάπτυξη και Προώθηση Πολιτιστικών Τουριστικών Προορισμών Μέσω Εργαλείων Πολυμέσων” μεταξύ της Αλβανίας και της Ελλάδας, η οποία θα λάβει χώρα στις 29 Ιουλίου του 2019, στο Δήμο Pustec, Αλβανία.

Αυτή η Συνάντηση Εταίρων αφορά τα Πακέτα Εργασίας του Συμβολαίου και τα Παραδοτέα των Δραστηριοτήτων.

Επισυνάπτεται η Ατζέντα της Συνάντησης Εταίρων.

Ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να αποδεχτείτε αυτήν την πρόσκληση και να σας υποδεχτούμε ως συμμετέχοντες.

 

Με εκτίμηση

Andon Jani

Αντιδήμαρχος του Δήμου Pustec

Η 2η Συνάντηση Συνεργατών IT-CULTURE θα πραγματοποιηθεί στο:

Pustec, Αλβανία

 

Προτεινόμενα καταλύματα: (παρακαλούμε να κάνετε τις δικές σας κρατήσεις)

Λίστα Συμμετεχόντων

LB. Δήμος Γρεβενών, Ελλάδα
Konstantina Andoniu

 

LB2. Δήμος Pustec, Αλβανία
Ilia Themelko
Dorina Germenji

 

PB3. Anti Cracker Shield Albania, Κορυτσά, Αλβανία
Thanas Dimco
Vasiona Koco
Madalina Kallanxhi
Fjoralba Prifti
Πρόγραμμα
14:00-14:15 Εγγραφή
14:15-14:30 Παρουσίαση των Συμμετεχόντων
14:30-15:30 Γεύμα
Συντονιστής Thanas Dimco
15:30-15:45 Καλωσόρισμα από τον εκπρόσωπο του Δήμου Pustec
15:45-16:15 IT-Culture: Δραστηριότητες του έργου LB
Kostantina Antoniu
Διάλειμμα για καφέ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης
16:15-17:00 Παρουσίαση Δραστηριοτήτων & Παραδοτέων LB
Konstantina Antoniu
17:00-17:30 Παρουσίαση Δραστηριοτήτων & Παραδοτέων PB2
Dorina Germenji
17:30-18:00 Παρουσίαση Δραστηριοτήτων & Παραδοτέων PB3
Vasiona Koco
18:00-19:00 Ερωτήσεις & Συζήτηση
Τέλος της Συνάντησης
20:00 Δείπνο