ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, οι δύο συνεργαζόμενες χώρες υλοποιούν το έργο Development and Promotion of Cultural Touristic Destinations through Multimedia Tools (IT-Culture). Το έργο ανήκει στον δεύτερο άξονα προτεραιότητας. Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω έργου συμμετέχει επίσης ο Δήμος Pustec της Αλβανίας και η ΜΚΟ Anti-Cracker Shield. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να τονίσει και να ενισχύσει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής προσελκύοντας την προσοχή των τουριστών.

Η ΙΔΕΑ

Το νέο αυτό τουριστικό προϊόν θα συμπεριλάβει καινοτομίες (μέσα από τα πολυμεσικά συστήματα) που θα βοηθήσουν στην προώθησή του, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει επαρκώς επιτευχθεί. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η τουριστική και πολιτιστική ενίσχυση στη διασυνοριακή περιοχή με προοπτική να αναπτυχθούν νέοι και πιο ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί. Τα άμεσα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι η διατήρηση και η προώθηση των πολιτιστικών πηγών σαν προϋπόθεση της τουριστικής ανάπτυξης. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της τουριστικής κινητικότητας σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και η προώθηση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων.

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο