Ο Δήμος Γρεβενών σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε διαδικτυακά το «Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος του έργου IT CULTURE» όπου θα αποτυπωθούν τα αποτελέσματά του και θα παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από ειδικούς στο χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού.


Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι αλλά και η τοπική κοινωνία για τα οφέλη που προκύπτουν στην περιοχή μετά το πέρας των διαδικασιών του έργου.


Η εκδήλωση θα προβληθεί Διαδικτυακά την Τετάρτη 25 Αυγούστου, στις 10:00 π.μ.
Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης παρέχεται από την Διαδικτυακή Πλατφόρμα Zoomκαι είναι ο εξής:


https://bit.ly/Grevena-Conference

Δείτε εδώ την ατζέντα της εκδήλωσης


O Δήμος Γρεβενών ως επικεφαλής εταίρος στο έργο «Ανάπτυξη και προώθηση των πολιτιστικών τουριστικών προορισμών μέσω πολυμεσικών εργαλείων» (DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUGH MULTIMEDIA TOOLS) με ακρωνύμιο «IT CULTURE», συγχρηματοδοτούμενο κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% από εθνικούς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020 (INTERREG IPA II CBC).


Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν, επίσης, ο Δήμος Pustec (96.083,80€) και η ΜΚΟ AntiCrackerShieldAlbania (84.620,80€) από Αλβανικής πλευράς. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου «IT CULTURE» είναι 484.404,60€, ενώ το ποσό που διαχειρίζεται ο Δήμος Γρεβενών για την υλοποίηση δράσεων ανέρχεται στα 303.700,00€.


Το έργο «IT CULTURE» στοχεύει στην υποστήριξη ενός υποσυνόλου της τουριστικής βιομηχανίας που σχετίζεται με τον πολιτιστικό τουρισμό και στη «μετατόπιση» μέρους των επισκεπτών σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην πρακτική των πολιτιστικών διαδρομών για τη διασυνοριακή περιοχή ώστε να προσελκύσει τουρίστες με επίκεντρο τα σημεία/μνημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος μεγάλο των οποίων παραμένει τουριστικά αφανές. Κύριο εργαλείο του IT CULTURE είναι η ανάδειξη των πολιτιστικών διαδρομών με τη χρήση ηλεκτρονικών πολυμέσων για την ευρεία διασπορά της πληροφορίας και τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Εκτός από την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής επιδιώκεται η διατήρηση και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτιστικής παράδοσης και των δύο περιοχών.


Με βάση αυτή τη στοχοθεσία οι εταίροι του έργου υλοποίησαν ένα πλήθος δράσεων αλληλένδετων έναν ευρύτερο όραμα, τη συγκέντρωση, διατήρηση και επιμελημένη προβολή του αρχαιολογικού πλούτου και της λαογραφικής κληρονομιάς των περιοχών. Αυτό αποτυπώνεται και μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.roadstoculture.eu αλλά κυρίως στις μουσειολογικές μελέτες που θέτουν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μουσείων στα Γρεβενά και στο Pustec κάτι που αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο και για τις δύο περιοχές.