Ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών τουριστικών προορισμών μέσω εργαλείων πολυμέσων

Άξονας προτεραιότητας

2 – Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Ειδικός στόχος

2.1 Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής

Προϋπολογισμός

484.404,60€

Διάρκεια

18 μήνες

Στόχος του προγράμματος “IT CULTURE” είναι να προβάλει και να ενισχύσει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και να “τραβήξει” την προσοχή του τουριστικού κοινού. Παρόλο που η περιοχή έχει μοναδικής σημασίας πολιτιστικά στοιχεία και αξιοθέατα φυσικής ομορφιάς, δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς.

Το νέο τουριστικό προϊόν θα περιλαμβάνει καινοτομίες (μέσω συστημάτων πληροφορικής) που θα βοηθήσουν στην προώθησή του, με τρόπο που μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί.

Στόχος του έργου είναι η τουριστική και πολιτιστική ενίσχυση της διασυνοριακής περιοχής με στόχο την ανάπτυξη ενός νέου και πιο ελκυστικού τουριστικού προορισμού. Τα άμεσα αποτελέσματα του έργου θα είναι η διατήρηση και η προώθηση των πολιτιστικών πόρων ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ο γενικός στόχος του προτεινόμενου έργου θα είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης σε πολιτιστικά και τουριστικά μνημεία, με κύριο αποτέλεσμα την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την προώθηση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων.

Τα κυριότερα αποτελέσματα του έργου, μεταξύ άλλων, είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαφήμισης, σε συνδυασμό με διαφημιστικό υλικό και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με κύριο σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το έργο, τη δημιουργία ενός Δικτυακού Τόπου και μια καινοτόμο ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού για τα τουριστικά και πολιτιστικά αξιοθέατα με τη χρήση νέων τεχνολογιών, μελέτες για την τρέχουσα κατάσταση του τουρισμού, νέες τουριστικές διαδρομές και μουσειολογικές μελέτες που θα χρησιμοποιηθούν ως ένα πρώτο βήμα προς την περαιτέρω δημιουργία πολιτιστικών και αρχαιολογικών μουσείων στην διασυνοριακή περιοχή.

Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα θα είναι η καθιέρωση τεχνολογιών πληροφορικής μέσω της δημιουργίας κινητών εφαρμογών, ενημερωτικών πινακίδων και ψηφιακών οθονών αφής με στόχο την εξοικείωση των τουριστών στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Η προσέγγιση που έχει σχεδιαστεί βασίζεται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό τρόπο προώθησης του τουριστικού προϊόντος.

Οι δύο διασυνοριακές περιοχές, λόγω των ομοιοτήτων τους στην πολιτιστική κληρονομιά και τα τουριστικά προϊόντα, θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές και θα αλληλοσυμπληρώνονται. Όπως αναφέρθηκε, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθούν τέτοιες καινοτόμες τεχνολογικές μέθοδοι στις περιοχές του έργου, γεγονός που ασφαλώς θα έχει μακροπρόθεσμη αξία.

Μέσω της προώθησης του τουρισμού και των πολιτιστικών προϊόντων, η τοπική οικονομία θα παρουσιάσει άνοδο και βελτίωση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ευρύτερη τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο